Ministerul Apararii Nationale. Proiect privind sporurile pentru conditii de munca, marimea acestora, si personalul caruia i se acorda (document)

Postat la: 12.09.2019 01:00 | Scris de: E-politic

Pe data de 9 septembrie anul curent a fost postat, pe pagina oficială de internet a Ministerului Apărării, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Documentul postat, de Direcţia Generală Juridică a ministerului, în Secţiunea Transparenţă decizională proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică precizează că „Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afişare”.

Conform proiectului „noul cadru legal impune actualizarea şi înlocuirea dispoziţiilor/ordinelor interne ale instituţiilor care aparţin sistemului apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale cu o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor condiţii de acordare a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau pentru activităţile care solicită o încordare prihică foarte ridicată, personalului din cadrul acestui sistem, conform art.23 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În acelaşi proiect se mai face precizarea că „în cadrul instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale îşi desfăşoară activitatea şi funcţionari publici şi personal contractual”.

Atât categoriile de personal specifice acestui sistem cât şi funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui sistem beneficiază, în prezent, de sporurile de până la 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţile care solicită o încadrare psihică foarte ridicată”.

În proiectul supus dezbaterii se mai arată că „prin prezenta hotărâre se propune reglementarea unitară a acordării sporului reglementat de art. 12 alin. (2) din Anexa VI-familia ocupaţională de funcţii bugetare Apărare, ordine publică şi securitate naţională la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul tuturor instituţiilor din sistem şi pentru tot personalul încadrat în aceste instituţii deoarece sporul pentru condiţii de muncă specificat este un spor strict legat de locul de desfăţurare a activităţii”.

Mai facem precizarea că în secţiunea Documente a acestui material aveţi posibilitatea de a accesa, în integralitatea sa, proiectul supus dezbaterii de Ministerul Apărării Naţionale.